NEON+

Netwerk Expertisedeling en Ondersteuning is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties.

We willen kansen creëren voor kinderen, jongeren en adolescenten met specifieke zorgbehoeften, thuis en op school. Dit doen we door henzelf, de ouders, de school en anderen te versterken.

Inclusie stelt namelijk dat álle kinderen, mét hun verschillen, erbij horen en “ingesloten” worden. Kinderen met ASS, auditieve, visuele, motorische, verstandelijke, leer- en/of gedragsproblemen moeten volgens hun mogelijkheden kunnen deelnemen aan de activiteiten, thuis en op school. Daarbij kan de nodige ondersteuning voorzien worden.

Omdat mensen niet steeds hun weg vinden bij het vinden naar de juiste hulp, bieden verschillende organisaties hun diensten aan via dit NEOn-portaal, dit wil zeggen via één aanmeldingspunt.

Jij stelt de vraag, wij zoeken naar de organisatie die jou verder zal helpen.

NEOn

het NEOn-team