DVC Heilig Hart

Het Dienstverleningscentrum Heilig Hart is de belangrijkste partner van de B.O.-school Ter Leie. Ongeveer 80 kinderen, die er semi-intern of intern zijn opgenomen, volgen buitengewoon kleuter- of lager onderwijs.
 
Het DVC Heilig Hart biedt diverse verblijfsmodules aan: internaat voor kinderen, semi-internaat, dagcentrum, tehuis voor niet-werkenden, beschermd wonen, deeltijdse opvang, kortopvang.

 

 
 

Uitgebreide informatie over de werking van het DVC H Hart vindt u op: http://www.dvcheilighart.be